E16 Bagn - Bjørgo

Fjell- og Brannsikring i Valdres

 

Prosjektet omfatter en omlegging og utbedring av dagens ca. 11km lang strekning mellom Bagn-Bjørgo. Prosjektet inkluderer en tunnel på 4,3 km og en 150 m lang bru over elven Begna, samt flere mindre bruer, underganger og kryss.

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres

Entreprenørservice AS har ansvar for all sprøytebetong. Dette omfavner både fjellsikring under driving av tunnelen og brannsikring av PE-Plater. 

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: august 2016 – september 2019

Type prosjekt: Sprøytebetong til fjellsikring og brannsikring

Hvor: Bagn-Bjørgo i Valdres

Lengde: 4.300m

 
 

Prosjektansvarlig