E6 Helgeland Sør

Fjell- og Brannsikring av 3 tunneler i Helgeland

 

Prosjektet E6 Helgeland sør utgjør en veistrekning på totalt 132 km. Veistrekningen er i dag preget av en dårlig standard med mange flaskehalser. Dette resulterer i dårlig trafikksikkerhet, redusert kjørehastighet og er til ulempe for naboene langs veien.

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres

Den nye veien vil bidra til bedre fremkommelighet på Helgeland og mellom Helgeland og andre regioner.

Det skal bygges totalt tre tunneler, 12 bruer og 18 kulverter.

Entreprenørservice AS har ansvar for all sprøytebetong. Dette omfavner både fjellsikring under driving av tunnelen og brannsikring av PE-Plater. 

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: mai 2017 – vår 2021

Type prosjekt: Sprøytebetong til fjellsikring og brannsikring

Hvor: Helgeland sør

Lengde: 1.800m totalt

 
 

Prosjektansvarlig