Ferjefri E39

Kjerneboring under Romsdalsfjorden

 

Statens vegvesen har undersøkt fjellforholdene ved Møreaksen for undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden. Entreprenørservice har vært leverandør av 6000m kjerneboringer fordelt på fire borehol, det lengste er 1650m.

Øya Tautra er utsatt for mye vær. Her ble det satt opp en spesialhall for å beskytte borerigg og annet utstyr.

Øya Tautra er utsatt for mye vær. Her ble det satt opp en spesialhall for å beskytte borerigg og annet utstyr.

Kjerneboringene startet i 45 graders vinkel med styrt boring i 350m opp til 0 grader, for deretter å fortsette boringen horisontalt. 

Dette har gitt Statens vegvesen et uvurdelig grunnlag for planlegging av tunneltrasé. 

 

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media

https://www.nrk.no/mr/mener-moreaksen-vil-ha-positiv-effekt---men-tallene-spriker-1.13365147

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: april 2015 - september 2017

Byggherre: Statens vegvesen

Type prosjekt: Kjerneboring

Hvor: Tautra, Molde

Borehull: 4

Borelengde: 6000m

 
 

Prosjektansvarlig

 
HansReinertFlaten_r.jpg
 

Hans Reinert Flaten 

Avd. leder / Prosjekteier

454 94 181 / e-post