Fv17 Strømnes - Sprova

Fjell- og Brannsikring av 2 tunneler i Verdal

 

Det skal bygges til sammen 5,4 km ny veg, hvorav 1,6 km blir i tunnel. De to tunnelene, Strømnestunnelen og Holmviktunnelen, er på henholdsvis 1000 meter og 600 meter. I tillegg skal det bygges to bruer. Holmvikbrua på 42 meter og Eldbrua på 27 meter.

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres

Prosjektet er det største utbyggingsprosjektet i veisektoren noen gang i Nord-Trøndelag.

Entreprenørservice AS har ansvar for all sprøytebetong. Dette omfavner både fjellsikring under driving av tunnelen og brannsikring av PE-Plater. 

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: 2017 – 2019

Type prosjekt: Sprøytebetong til fjellsikring og brannsikring

Hvor: Strømnes – Sprova i Verran

Lengde: 1.600m totalt

 
 

Prosjektansvarlig