Lødingen: Utboring i vann

Sjaktboring for ferskvann til Lødingen Fisk

 

Lødingen Fisk AS er et oppdrettsanlegg som leverer smolt til oppdrettsselskaper. Hvert år produseres det 4 millioner fisk i bedriften, noe som blir til 16.000 tonn slakteferdig laks.  

IMG_0069.jpg

 Entreprenørservice har fått oppdraget med å bore en horisontal sjakt for ny ferskvannsforsyning til et fiskeoppdrettsanlegg for Lødingen Fisk. Boringen er helt flat og skal bores ut i et vann på 11 meters dyp. Totalt 100 tonn med boreutstyr ble flydd inn med helikopter.

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: aug 2018 – okt 2018
Type prosjekt: Sjaktboring
Hvor: Lødingen, Vestbygd Kommune i Lofoten
Lengde: Ca 200m

Diameter: Ø770 mm

 
 

Prosjektansvarlig