Nedre Otta kraftverk

Fjellsikring under driving i Nedre Otta

 

Kontrakten omfatter driving og sikring av ca. 12000 meter tunnel med tverrsnitt fra 20 – 100 m2; bygging av kraftstasjon og trafohall i fjell, samt betongarbeider rundt inntak, kraftstasjonsområde, utløp og portal.

Nedre Otta.jpg

Nedre Otta kraftverk skal benytte eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk, uten at dammen blir hevet eller endret. Fra inntaket føres vannet i tunnel til den nye kraftstasjonen. Kraftverket vil ha en installert effekt på 85 MW og utnytte et fall på ca. 55 meter. Årsproduksjonen til kraftverket vil være ca. 315 GWh, som tilsvarer omtrent strømforbruket til 15000 husstander.

Entreprenørservice AS har ansvar for all sprøytebetong.

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: 2016– 2020

Type prosjekt: Sprøytebetong til fjellsikring

Hvor: Nedre Otta

Lengde: 12.000m

 
 

Prosjektansvarlig