Nye Ulriken tunnel

Fjell- og Brannsikring av Nye Ulikstunnelen

 

Nye Ulriken tunnel er Vestlandets største jernbaneprosjekt siden den første tunnelen gjennom Ulriken sto ferdig for 50 år siden. Tunnelen er del i arbeidet med dobbeltspor mellom Arna og Bergen som i dag er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporede strekning med 130 togpasseringer i døgnet.

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres

Nye Ulriken tunnel går parrallelt med den eksisterende tunnel fra Arna til Fløien i Bergen. Tunnelen er totalt 7,8km lang. Ca. 6,8 km av tunnelen ble drevet av TBM mens resterende ble drevet med konvensjonell drift.

Det var planlagt at fjellsikringen skulle utføres av TBM’en under TBM drift, men det viste seg at sikringen forsinket fremdriften. Det ble derfor valgt å drive TBM’en i full hastighet for så å «etter-sikre» fjellet. Entreprenørservice AS utførte all etter-sikring og er nå i gang med brannsikring av PE-membran.

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom:  2014-2021

Type prosjekt: Sprøytebetong til fjellsikring og brannsikring

Hvor: Bergen

Lengde: 7.800m

 
 

Prosjektansvarlig