Nytt nasjonalmuseum

 

Oppdraget omfatter utarbeiding av boreprosedyre pluss boring av 4 hull, lengde 60-70 m, diameter 600 mm. Boringen foregår fra byggegrop og ut i sjøen. Dette skal bli et 0-energibygg, sjøvann skal hentes inn og varmes opp via varmevekslere. Byggegropen ligger lavere enn vannstanden i fjorden. Spesiell tilrettelegging av arbeidene var derfor nødvendig.

2017-11-23 17.36.35.jpg

Oppdraget omfatter utarbeiding av boreprosedyre pluss boring av 4 hull, lengde 60-70 m, diameter 600 mm. Boringen foregår fra byggegrop og ut i sjøen. Dette skal bli et 0-energibygg, sjøvann skal hentes inn og varmes opp via varmevekslere. Byggegropen ligger lavere enn vannstanden i fjorden. Spesiell tilrettelegging av arbeidene var derfor nødvendig.

 

KOrtreist fakta

Tidsrom: mai 2016 - september 2017
Type prosjekt: Kjerneboring
Hvor: Oslo
Borehull: 5
Lengde: 3500m

 
 

Prosjektansvarlig

 
person-icon.png
 

Harald Solheim
Prosjektleder
123 45 678
Mailadresse@mail.no