E16 Rud-Vøyenenga

 

E16 er hovedforbindelsen for vegtrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedveg i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal.

Statens vegvesen, Region øst, står for utbygging av ny E16 mellom Sandvika i Bærum og Skaret i Hole.

Som en del av dette inngår delprosjektet Rud-Vøyenenga der arbeidsfellskapet Implenia-Isachsen er hovedentreprenør med ansvar for bygging av ca. 700 m ny 4-felts motorveg, nye bruer og kryssløsninger og tilhørende lokalvegsystem.  Entreprenørservice AS er engasjert av Implenia-Isachsen for utførelse av fundamenteringsarbeidene.  Det er svært krevende grunnforhold i området, og for å unngå fremtidig setningsproblematikk er hele vegstrekningen fundamentert på rammede betongpeler med dybder til berg opp til over 60 m.

IMG_0153.JPG

Betongpelene er produsert og levert av Nor-Pel AS på Lierskogen, der Entreprenørservice AS er deleier.

Bruene er fundamentert på borede stålrørspeler og stålkjernepeler.Største pelelengder over 60 m.

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: høst 2015 - vår 2019
Type prosjekt: Fundamentering av veg og bruer.
Hvor: Sandvika
Borede rørpeler: Ø813 og Ø914 mm, total lengde ca. 2500 m
Rammede betongpeler: Total mengde ca. 60.000 m
Spunt- og avstivning.
Stålkjernepeler

 
 

Prosjektansvarlig