Tolga kraftverk

Fjellsikring under driving i TOLGA

 

Tolga kraftverk utnytter fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll ned til foten av Eidsfossen.
Kraftverket får installert 3 francisturbiner som utnytter fallet på ca 86 meter til strømproduksjon.

Tolga.jpg

Det forventes en årlig middelproduksjon på 205 GWh, noe som vil forsyne cirka 10.000 husstander.
Entreprenørservice AS har ansvar for all sprøytebetong.

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: 2018– 2021

Type prosjekt: Sprøytebetong til fjellsikring

Hvor: Tolga

Lengde: 12.000m

 
 

Prosjektansvarlig