Trønder energi, Åfjord

Varerør for strømkabler til ny vindmøllepark

 

I forbindelse med ny Vindmøllepark måtte Trønder Energi legge frem nye høyspentkabler til parken.

Prosjektet omfattet styrt boring under Stordalselva ved Steinkarbukta.

IMG_1666.PNG

Vi leverte og speilsveiset ca 2600 meter med PE-rør, og boret totalt 1200 meter fordelt på forskjellige strekk.

 

Prosjektinformasjon

Tidsrom: Aug 2017 – Okt 2017
Type prosjekt: Styrt boring
Hvor: Åfjord, Fosenhalvøya
Lengde: Ca 1200m

 
 

Prosjektansvarlig