Ferjefri E39

BORING. Statens Vegvesen har undersøkt fjellforholda ved Møreaksen for undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden.

 

E6 Helgeland sør

SPRØYTEBETONG. Fjellsikring og brannsikring av E6 Helgeland Sør tunnelene.

 

Trønder energi, Åfjord

BORING. Varerør for strømkabler til ny vindmøllepark

 
 

Nye Ulriken tunnel

SPRØYTEBETONG. Fjellsikring og brannsikring av Nye Ulriken tunnel.

 

Lødingen: Utboring i vann

BORING. Sjaktboring for ferskvann til Lødingen Fisk

 

Fv17 Strømnes -Sprova

SPRØYTEBETONG. Fjellsikring og brannsikring av Strømnes-Sprova tunnelene. 

 
 

Nedre Otta kraftverk

SPRØYTEBETONG. Fjellsikring under driving av Nedre Otta kraftverk.

 

E16 Bagn - Bjørgo

SPRØYTEBETONG. Fjellsikring og brannsikring av Begn-Bjørgo tunnelen.

 

E16 Rud-Vøyenenga

FUNDAMENTERING. Pele- og spuntarbeider for ny 4-felts motorveg i Bærum