Spesialområder

Pelearbeid

Refundamentering

Spunt

Stagforankring

Stålkjernepeler

 

Aktuelle Prosjekter

E16 Rud-Vøyenenga

 

Avdelingen disponerer en allsidig maskinpark og erfarne, spesialtrente mannskaper for utførelse av tradisjonelle og spesielle fundamenteringsløsninger. Vi dekker bl.a. følgende arbeidsfelt:

• Tradisjonelle pelearbeider med betong-, stål- og trepeler
• Rammede stålrørspeler Ø60 – Ø1000 mm
• Borede stålrørspeler Ø90 – Ø900 mm
• Stålkjernepeler i alle dimensjoner fra Ø32 mm - Ø230 mm
• Spunt i alle dimensjoner med avstivning og forankringer
• Boret rørspunt
• Stagforankringer
• Refundamentering, utendørs og innendørs utførelse

253 30.06.15.jpg

Gjennom nært samarbeid med hovedentreprenørene og rådgivende ingeniører bidrar vi til løsninger for et hvert fundamenteringsproblem.

Som en del av Skanska-konsernet er vi medlem av ”Skanska Foundations Group”.  Gruppen jobber med erfaringsoverføring og kompetanseutvikling for alle selskaper i konsernet som arbeider innen fundamentering.  Samlet utgjør gruppen en av verdens største aktører innen tyngre fundamentering, og disponerer et bredt spekter av utstyr fra de minste småmaskiner for innendørs arbeider til store pilar- og slisseveggrigger.  Ved behov for ekstra ressurser eller for utførelse av arbeider vi ikke disponerer utstyr for selv, kan dette hentes inn fra andre selskaper i gruppen.

 

Kontaktpersoner