Spesialområder

Sjaktboring

Kjerneboring

Retningsstyrt boring og måleteknikker

Styrt boring i løsmasser

 

Aktuelle Prosjekter

Ferjefri E39

Trønder energi, Åfjord

Lødingen: Utboring i vann

TBM-Samarbeid

 

Avansert boreteknikk har siden firmaets start vært en av grunnpilarene i firmaets virksomhet. Gjennom lang og allsidig erfaring fra kompliserte borejobber har vi tilegnet oss en unik kompetanse innen alle typer boring i fjell. Vi er meget godt rustet til å imøtekomme strenge krav og vekslende forhold i alle typer fjell og løsmasser.
Entreprenørservice AS har videreutviklet mange metoder for å dekke hele markedets behov for spesialboringer. Firmaets boreprogram omfatter:


• Sjaktboring i fjell med hulldiameter  Ø 250 mm -  Ø 3100 mm. 
• Retningsstyrt boring og måleteknikk. 
• Boring for kabler, vann og avløp med og uten utforing. 
• Kjerneboring, styrt kjerneboring og grunnundersøkelser i fjell og løsmasser.
• Styrt boring i løsmasser.

2016-04-06 11.09.00.jpg


Foruten ovennevnte boreprogram tilbys derfor også konsulentoppdrag for å finne frem til optimale løsninger på boreprosjekter. 

Oppdraget omfatter utarbeiding av boreprosedyre pluss boring av 4 hull, lengde 60-70 m, diameter 600 mm. Boringen foregår fra byggegrop og ut i sjøen. Dette skal bli et 0-energibygg, sjøvann skal hentes inn og varmes opp via varmevekslere. Byggegropen ligger lavere enn vannstanden i fjorden. Spesiell tilrettelegging av arbeidene var derfor nødvendig.

 
2017-11-23 17.36.35.jpg
 
 

Kontaktpersoner